Share/Save/Bookmark

BYRUD= bædurud (gammelnorsk) kommer av Bædu som er elva som renner i sørenden av gården, og rud = rydning.

Gården ble ryddet i tidlig kristen tid, nedlagt under svartedauen og tatt opp igjen på 1600-tallet.
Første kjente bruker er Ola, som tok gården opp av øde i 1611. Gården hadde egen sag og kværn. Her var eget lysverk fra 1908.

I 1865 bodde det 9 bondefolk, 2 tjenestefolk, 1 handverker og 6 arbeidsfolk på gården. På gården var det hester, kuer, sauer og gris. Det ble dyrket korn, poteter og gras. Gården bestod av skog til gårdsnytte (lite til salg) og 133 mål dyrka.

I dag bor 2 bondefolk på gården. Gården består av 1500 mål skog og 240 mål dyrka. I dag driver vi hovedsakelig med  kornproduksjon.